HET ASSESSMENT - PREPARE/ENRICH 


Verhelderend en richtinggevend

Relatiecoaching in Apeldoorn - bespreking relatieaspecten
Relatiehulp in Apeldoorn - bespreking relatieaspecten
Logo Prepare/Enrich

Als gecertificeerd Prepare/Enrich faciltator gebruik ik voor de relatiegesprekken uiteraard het assessment van Prepare/Enrich. Het assessment is laagdrempelig en geeft direct inzicht in jullei relatie. Partners ervaren het assessment als erg prettig omdat het hun relatie direct visueel zichtbaar in gestructureerde  onderdelen.

Meer dan 4 miljoen stellen wereldwijd hebben inmiddels  dit assessment al gebruikt om hun relatie te verbeteren.


Prepare/Enrich is géén relatietherapie. maar een manier om belangrijke aspecten van jullie relatie helder, inzichtelijk én bespreekbaar te maken.


Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:


 • sterke kanten in jullie relatie en de punten waar jullie nog aan kunnen werken;
 • karaktereigenschappen van beide partners en hoe die een rol spelen in jullie relatie;
 • vaardigheden op gebied van o.a. communicatie en omgaan met conflicten;
 • belangrijke aspecten in een relatie zoals verwachtingen, rolpatronen,  vrienden, financiën, seksualiteit, etc.;
 • invloed van het gezin van herkomst  op jullie relatie;
 • eventueel (toekomstig) ouderschap en kinderen.

Het assessment


Het relatieassessment is géén test of jullie relatie goed of slecht is.  Het houdt jullie alleen een spiegel voor en laat zien hoe je relatie er nú voor staat en waar jullie nog aan kunnen werken. Een mooie kans dus om jullie relatie te verbeteren. Het assessment heeft een duidelijk positieve insteek.


Hoe werkt het assessment? 

Jullie ontvangen ieder een online vragenlijst die je afzonderlijk van elkaar moet invullen. Het vraagt ca. 45 minuten van jullie tijd. De resultaten van deze vragenlijkst worden vertaald naar overzichtelijke deelaspecten van jullie relatie. Visueel wordt zichtbaar gemaakt wat jullie sterke kanten zijn en wat jullie groeimogelijkheden zijn. 

De uitkomsten van het relatieassement bieden het vertrekpunt om met elkaar in gesprek te gaan.

Relatiehulp in Apeldoorn - bespreking relatiedynamiek

Aangepast aan jullie situatie

Het assessment spitst zich toe op jullie  (gezins)situatie. Ben je pas verliefd of al lang getrouwd? Kinderen of niet? Al met pensioen? Verschillende culturele achtergronden? Gelovig of niet gelovig? Het assessment houdt rekening met al deze, en nog veel meer andere aspecten.

Wetenschappelijke basis


Het relatieassessment van Prepare/Enrich is wetenschappelijk goed gefundeerd. Inmiddels hebben wereldwijd meer dan 4 miljoen stellen het assessment gedaan en zijn de uitkomsten op basis van statistische cijfers dus zeer betrouwbaar. 

Fictief voorbeeld van één van de relatieaspecten

Relatiecoaching in Apeldoorn - o.a. bespreking vrijetijdsbesteding

Waar kijkt het het assessment naar


Het assessment kijkt naar verschillende onderdelen van jullie relatie:

 • Algemene informatie over jullie achtergrond
 • Stressfactoren die van invloed zijn op jullie relatie
 • Relatiedynamiek
 • Ca. 10 -14 deelaspecten van de relatie zoals bijvoorbeeld communicatie, conflicthantering, rolpatronen, financiën, seksualiteit, ouderschap (indien van toepassing), etc.
 • Persoonlijkheidskenmerken en de invloed op jullie relatie
 • Postionering in gezin van herkomst en in het huidige gezin.


De resultaten vormen het uitgangspunt voor de relatiegesprekken waarbij je elkaar veel meer zult gaan begrijpen.

Relatiehulp in Apeldoorn - bespreking familie van herkomst

Wat kost het relatieassessment?


Net als dat je investeert in het onderhoud van je huis om later grote onkosten te voorkomen, is een investering in je relatie ook de moeite waard voor een stevig fundament onder jullie relatie!


Relatiehulp moet voor iedereen betaalbaar zijn, daarom zijn de kosten beperkt.

 • Online vragenlijkst: € 20,- (eenmalig)
 • Relatiegesprekken: € 130,- per uur (incl. btw)


Een sessie duurt 60-75 minuten. Het aantal gesprekken varieert meestal tussen de vier en acht gesprekken en is afhankelijk van jullie wensen en situatie.


Betaling gebeurt direct na afloop via pinpas (contactloos betalen ook mogelijk). Annulering van de afspraak kan tot 24 uur tevoren; anders zijn we genoodzaakt de helft van het tarief in rekening te brengen.